Zgłoś nieruchomość

Dotyczy osób fizycznych:

Informujemy, że umieszczenie przez Gerenda informacji o nieruchomości w bazie danych wiąże się z koniecznością przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. Wysłanie przez Panią / Pana niniejszej informacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym informujemy, że:
  • administratorem danych jest Gerenda z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zielonej 25/4
  • Pani / Pana dane będą wykorzystane w celu utrzymania możliwości kontaktowania się z Panią / Panem
  • ma Pani / Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich poprawiania; podanie danych jest dobrowolne

Pozostałe formy kontaktu

ul. Zielona 25/4 (róg Gdańskiej), PARTER
90-602 Łódź

  • Numer telefonu: 42 633 49 07
  • Adres e-mail: biuro@gerenda.pl