Od kilku lat pomagamy naszym Klientom w sprawnym i efektywnym zarządzaniu ich nieruchomościami. Przychody z najmu stanowią dla wielu osób dodatkowe źródło dochodu, dla niektórych są podstawowym źródłem utrzymania. Oferujemy Państwu kompleksową pomoc, która obejmuje:

- przygotowanie nieruchomości do najmu (w tym doradztwo w zakresie wyposażenia i umeblowania nieruchomości)

- staranne poszukiwanie potencjalnego Najemcy

- podpisanie w Państwa imieniu umowy najmu oraz przekazanie nieruchomości protokołem zdawczo-odbiorczym

- zapewnienie stałej kontroli nad wynajmowaną nieruchomością (monitorowanie płatności, przekazywanie ich dalej na Państwa konto, do administracji, dostawców mediów itp.)

- rozliczenie zużycia mediów

- dbałość o utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym (organizacja i koordynacja wszelkich napraw, remontów itp.)

Powyższe działania mają na celu maksymalizację zysków osiąganych z najmu – jeśli nie macie Państwo w tym zakresie doświadczenia zapraszamy do skorzystania z naszej profesjonalnej pomocy.

Zakres usługi oraz jej koszt jest ustalany indywidualnie, w zależności od Państwa potrzeb.